hospitality design.


Klun spaces za vas izbere lokacijo vašega novega objekta in izdela lokal, gostinski ali nastavitveni objekt. Poskrbimo za ime, celostno podobo, interier in vse kar gostinski ali turistični objekt potrebuje za odprtje vrat ali sprejem gostov. Z vami smo od ideje do predaje ključev, lahko pa se vam pridružimo na katerikoli etapi vaše poti, ko potrebujete celostno podobo lokala, ki preraste v blagovno znamko, organizacijo nepozabne otvoritve ali pa temelje vašega življenja na spletu

Predlagamo in zagovarjamo arhitekturne rešitve, razpored in funkcionalnost prostorov, izbiramo materiale, osvetlitev in glasbeno jakost. Kreiramo umirjene kotičke, predvidimo površine za umetelno strežbo ali sproščujočo teraso. Pomagamo nadgraditi vašo zamisel, lahko si izmislimo povsem novo uporabnost prostora ali preizkušen koncept iz tujega okolja udomačimo. Predlagane rešitve preverimo in umestimo v lokal upoštevaje področno zakonodajo, materialom preverjamo ustreznost in izbiramo le tiste, ki ustrezajo predpisom, so vzdržljivi in estetski.